1.1. 2016 došlo ke sloučení Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové a Speciální základní školy, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123. Právním nástupcem se stala Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové.

Ředitel školy: PaedDr. Pavel Svoboda

Zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Dvořáčková

Činnost pracoviště v Chlumci nad Cidlinou byla ke dni 30. 6. 2021 ukončena.